Sebla Salkur

Pazarlama Çözümleri Ortağı​ 


Ünlü yönetim danışmanı Peter Drucker ‘ Geçmişte kendilerini başarıya götüren şeyleri aynen yapmaya devam edenler, başarısızlığa mahkûmdur ’ der… Özellikle son 2-3 yıldır hiç bir şeyin eskiden olduğu gibi devam etmediğini görüyor, biliyor ve yaşıyoruz. Artık yeni şeyler söyleme ve yapma zamanı…

Gelenekselden, güncele Pazarlama yaklaşımları, özellikle Dijital dünyanın araçlarıyla da birleşince bugün neredeyse sonsuz ihtimaller dünyasının kapılarını pazarda var olmak isteyen küçük/büyük ölçek fark etmeksizin bütün kurumlara açtı… Değişim, dönüşüm hiç olmadığı kadar boyutlandı, çeşitlendi. Ve tabii Pazarlama da…

Tüm bu çeşitliliğin merkezinde, Pazarlama bakış açımızı farklı kılan 2 temel unsur bulunuyor; Öngörülebilirlik ve Sürdürülebilirlik… 

Siz de tek çatı altında kimliğinize uyan, çizgi dışı, özgün pazarlama yaklaşımları ile buluşmak isterseniz, biz buradayız…