Birol Cabadak

Satış Kanalları Yönetimi Çözüm Ortağı


Satış ve kanalların yönetimi konusunda, sistemin kurulmasından denetimine, eğitiminden performansına, stratejisinden verimliliğine kadar tüm süreçlerde sahip olduğumuz 30 yılı aşkın deneyimlerimizi, hedeflerine ulaşmak isteyen şirketlerin istifadelerine sunmak, fayda sağlamak varlık nedenimizdir. 

Geleneksel yöntemlerle direkt, endirekt (bayi) ve dijital ortamlar üzerinden tesis ettiğimiz satış kanalları, kuşkusuz ki ülkelerin ve sektörlerin koşullarına göre optimize edilir, şirketlerin ürün ve hizmet yapısı ile iş hedeflerine göre değişkenlikler gösterir. 

Satış Kanalları, üretici şirketlerin pazarla temas noktası olduğundan kritik başarı faktörü özelliği taşır. Çünkü potansiyel müşterilerin ve kullanıcıların üretici veya ana dağıtıcı şirketlerle ilgili ilk izlenimleri ve edindikleri bilgiler son derece stratejik bir öneme sahiptir. 

Endirekt kanalı oluşturan bayiler, üretici ya da dağıtıcı bir şirketin bordrolu elemanı olmadıklarından seçim kriterleri büyük önem taşır. Ayrıca hedeflenen satış rakamlarına ulaşmak isteyen şirketlerin kanalı oluşturan bayilere sürekli eğitimler vererek, denetimler yaparak performanslarını ölçmeli, ürünler hakkında sürekli bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca kurulan bayi sisteminin düzenli ve sık aralıklarla şirket dışından seçilecek uzmanlarla birlikte değerlendirilmesi, iyileştirilmesi gereken alanların saptanarak güncellenmesi ve geliştirilmesi satışları olumlu yönde etkileyen işlevsel çalışmalar arasındadır. Çünkü satmanın yolu, sattırmaktan geçer.