Hakkımızda

YAVUZCANYAZICI & PARTNERS  

Hikâyemiz, 2000 yılında ağırlıklı olarak B2B işletmelerine Bütünleşik Pazarlama İletişimi Hizmetleri sunan PR Aktif Ltd. Şti.'ye dayanıyor. 

PR Aktif'in kuruluşundan bugüne geçen 23 yılda yenilikçi teknolojilerle dönüşümün hızlandığı, dijitalleşmenin yaygınlaştığı, rekabetçi ürün ve hizmetlerin arttığı, pazardaki beklentiler ve tüketici eğilimlerinin değiştiği, rekabetin keskinleştiği bir dönem yaşamaya başladık. 

İş'te bu böylesine hızlanmış bir dönemde, sınırlarını aşıp yeni pazarlara ulaşmak, potansiyel müşteriler yaratmak, rekabet gücünü artırmak isteyen çok sayıda şirketten gelen talep ve ihtiyaçlara daha fazla seyirci kalamadık.

Özellikle kurumsallaşma yolunda kararlı adımlar atan, Yarının Büyük İşletmeleri (YABİ) olacağına inandığımız daha çok şirkete yol göstermek, ışık tutmak, know-how aktarmak, fayda sağlamak amacıyla organize olduk. 

Her biri kendi alanında uzun yıllara dayanan bilgi, birikim ve deneyim sahibi çözüm ortaklarım ile yeni nesil, akıllı çözümler içeren İş ve Pazar Geliştirme Stratejileri modeli oluşturduk.


Ön Görüşme

Hizmet almak isteyen işletmelerle online ortamda bir ön görüşme yaparak başlıyoruz. İş hedeflerini ve ihtiyaç duydukları konuları öğreniyoruz. İncelemeleri için iş modeli önerimizi gönderiyoruz. Uygun bulurlarsa bütçe teklifimizi onaylarına sunuyoruz. Onay geldikten sonra çalışmaya başlayarak iş programını hazırlıyoruz.

Hazırlık

İş programında önce işletmenin yapısı ve kapasitesi ile belirttikleri iş hedeflerini gerçekleştirmeye ne kadar hazır olduklarını değerlendiriyoruz. Gerçek ihtiyaçlarını ve geliştirilmesi gereken yönlerini birlikte tespit ediyoruz.

Uygulama

Hazırlık aşamasında şirketleri yeterince tanıma fırsatı bulduğumuzdan işletme yapısına özel, öncelikli yöntem ve araçları yine birlikte belirliyoruz. Sonrasında hedef pazarlara ulaşmak ve potansiyel müşteriler yaratmak üzere çalışmalara başlıyoruz.

Bu iş modelinde, her işletmeye özel olarak hazırlanan çalışma programı kapsamında, karşılıklı görüş alış verişi şeklinde geçen her aşama etkileşimli, şeffaf ve onay alınarak devam ediyor.


Önceden belirlediğimiz Ölçümleme Göstergeleri çerçevesinde her aşamadaki uygulama sonuçları hakkında düzenli rapor sunuyor ve birlikte değerlendirerek ilerliyoruz.


İş birliğimiz süresince şirketlerin sahip olduğu deneyimler ile kendi deneyimlerimizi ortak bir deneyime dönüştürüyoruz. Böylelikle şirketlerle tek ses, tek ekip gibi çalışıyor, her aşamayı tam bir görüş ve iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. 


Her iki tarafın ortak akıl ve deneyimlerini birleştirmelerini Hedef Pazarlara ve Potansiyel Müşterilere ulaşmanın en akılcı yolu olarak görüyoruz.

person holding pencil near laptop computer

MisyonumuzTürkiye pazarında varlığını sürdürmek, uzun ömürlü olmak, kurumsallaşma yolunda ilerlemek isteyen Yarının Büyük İşletmelerine ışık tutmak ve rehber olmak varlık nedenimiz.


Sahip olduğumuz bilgi, birikim ve deneyimlerimizle işletmelere ve kuruluşlara yol göstermeyi, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi, çağdaş teknolojilerle donatmayı, rekabet güçlerini küresel ölçekte artırmayı ve pazar hedeflerini büyütmeyi sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.


Coğrafi stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, dinamik genç nüfusu ve Batılı iş yapış tarzını benimsemiş şirketler ve kuruluşları ile Türkiye’ye, toplumun yaşam kalitesine, ekonomiye değer katacak işletmelere destek vermeyi bir görev olarak görüyoruz.


Vizyonumuz


Hızla dönüşen çağa uygun akıllı ve çevik bir organizasyon olarak, dijitalleşme sürecimize yatırım yapmaya ve yeni iş modelleri geliştirmeye devam edeceğiz. 


Geleceğe yönelik gelişim sürecimizdeki her aşamada edindiğimiz yeni bilgi, birikim ve deneyimleri büyümek isteyen şirketlere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Daha fazla işletmenin hizmetlerimizden yararlanmasını sağlayarak rekabet güçlerini artırmakta öncü bir organizasyon olacağız. 


Küresel ölçekte her şeyin dijitalleştiği, nesnelerin birbirleriyle konuştuğu, algoritmaların tüm iş süreçlerinde standartları belirlediği bir çağda, işletmeleri her gün tekrarlanan rutin ve zaman alan işlerden kurtaracağız. Böylelikle şirket yönetimlerinin asıl faaliyetlerine ve öncelikli konulara odaklanmalarına, daha çok inovatif ürün ve hizmet tasarımı yapmalarına, işlerini geliştirmelerine, pazar paylarını artırmalarına ve sağlıklı büyümelerine yön veren lider bir ekip olacağız.

man standing in front of group of men
person standing near the stairs

Kurumsal Değerlerimizİş hayatında birlikte çalıştığımız profesyoneller ve işletme yöneticilerine ne düşündüğümüzü ve ne önerdiğimizi daima kendi içimizde sorgularız. Onlar için yaptıklarımızın etki, maliyet ve kazanç olarak ne kadar gerçekçi ve ne kadar faydalı olduğunu ölçümlemek temel ilkelerimizdendir.


Müşterilerimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve ekosistemimiz içinde iş, ilişki ve iletişim içinde olduğumuz tüm kesimlere karşı sergilediğimiz Dürüst, Tutarlı, Kararlı ve Dengeli duruşumuzu her koşulda sürdürmeyi tüm ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ ile birlikte değişmez ilke olarak kabul ederiz. 


Sahip olduğumuz bilgi, birikim ve deneyimlerimizi müşterilerimizin istifadelerine sunarken herhangi bir konuda üstünlük gözetmez, yeni ve ortak deneyimler oluşturmaya özen gösteririz. İşbirliğimiz süresince müşterilerimizden edindiğimiz özel ve gizli bilgileri korumakta daima ketum davranırız. 


Sadece iş yaptığımız müşterilerimize değil, bulundukları yöreye, yer aldıkları sektörlere, üyesi oldukları kuruluşlara ve ülke ekonomisine değer katacak çözümler ve projeler sunmayı görev ve sorumluluklarımız arasında görürüz. 


Küresel düşünür, evrensel ve yerel değerlere saygılı davranırız. İnsan Hakları’nın savunucusuyuz, İnsan Görevleri’nin de bilincindeyiz. Bu bilinçle iş yapış tarzımızda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Karbon Ayak İzi, İklim Değişikliği konularını dikkate alır, insan toplulukları ile doğal çevre arasındaki dengeyi de gözetir, korunmalarına özel önem veririz.

Cozum Ortaklarimiz