Ertan Atay

Değişim, Dönüşüm ve Çevik Yönetim Çözümleri Ortağı

Lojiplatform A.Ş / CEO

Teknolojilerin yarattığı etki ile ağların insanları hızla yakınlaştırdığı, zaman ve mekan bağımsız iş, ilişki ve iletişimin sınır tanımaz bir şekilde artarak dönüşümün baş döndürücü hale geldiği bir çağda, üretim ve tüketim eğilimleri de hızla değişti, üretici ile tüketici ilişkileri de…

Evet dünya hızla değişmeye devam ediyor, çünkü kuşak değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, iş yapış biçimleri değişiyor… 

Kimi şirketler geleneksel ve bilindik alışkanlıklarını sürdürürken dönüşen çağa nasıl ayak uyduracak? 
Yaşadığımız hızlı değişim ve dönüşüm çağında şirketler daha nasıl rekabetçi kalacak ve nasıl büyüyecek? 
İşletmeler değişen tüketici alışkanlıklarını, beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak nasıl anlayacak, onların beklentilerine en uygun ürün ve hizmetleri, en hızlı şekilde teslim etmeye ne zaman başlayacaklar? 
Özetle işletmeler, eskisinden farklı olarak hızlı, dinamik ve çevik bir yönetim ve organizasyon modeli kurmaya ne zaman odaklanacaklar? 

Fırsatları kaçırmamak, geride kalmamak için Çevik (Agile) Yönetim ve iş yapış biçimini başlatmak için ilk vuruşu nereden başlatacaklar? 

Görünen o ki, daha pek çok benzeri soru Yönetim Kurullarında konuşulmadıkça, stratejik kararlar alınmadıkça ve eyleme geçilmedikçe sorunlar kar topu etkisiyle büyümeye aday…

Dışarıdan bakan bir uzman göz olarak, şirketinizin röntgenini çekiyor, check-up’ını yapıyor, olası sorunları teşhis ediyor, sağlıklı, çevik ve uzun ömürlü bir organizasyon olmanız için bizim gözetimimizde sizi eyleme geçiriyoruz. Bu süreçte yol haritanızı oluşturuyor, değişim planlarını hazırlıyor, yönetimi tarzınızı ve ekibinizi çevik bir yapıya kavuşturuyoruz. Ve ilk başlama vuruşunun nereden olacağını saptayarak değişim ve dönüşüm yolculuğunuzu güvenli bir şekilde başlatıyoruz.