Yavuz Can Yazıcı

İş ve Pazar Geliştirme Stratejileri Çözüm Ortağı  

YavuzCanYazıcı & Partners  Ltd. Şti.


Başarılı bir işletme veya kurum olmanın kriterleri nedir?

Yanıtlar tabii ki çok farklı olabilir ama asıl zorluk belirlenecek birçok başarı kriterini  ölçümlenebilir kılmaktır sanırım.

Tabii ki birçok işletme için başarı, kâr demektir. Kısa vadeli kazançlar heyecan verici olsa da, akıllı işletmelerin çoğu uzun ömürlü olmayı, kalıcı bir büyümeyi hedefler. 

Gelir, brüt kâr ve nakit akışı her şirketin bugününü ve geleceğini etkiler. Ancak sürdürülebilir bir değer yaratmak için işletmelerin kendi başarı tanımlarını hemen yapmaları gerekir.

Dünyada dönüşümün hızlandığı bir süreçteyiz. Ortaya çıkan yeni iş yapış tarzları ve tüketici eğilimleri karşısında işletmelerin yeni yol haritalarına her zaman ihtiyaçları var. Çetin rekabet koşulları kimliksiz işletmeler ve kurumlar için büyük riskler taşır. 

Ekonominin çarklarını döndüren işletmelerin de, kent ve yörelerin de kurumsal kültür ve marka değerlerini ortaya çıkarmaları, finansal ve psikolojik sermayelerini, teknolojik alt yapılarını, pazarlama ve satış yöntemlerini sürekli iyileştirmeleri gerekir. Yönetim ve iş yapış tarzları çevik, dinamik ve yenilikçi olmalı ki, olası riskleri ve krizleri korkmadan başarıyla yönetebilsinler, rekabet avantajlarını koruyabilsinler.

Tabii ki yaşadığımız inişli çıkışlı süreçte yenilikçi, çevik ve rekabetçi bir işletme olmak hiç kolay değil ama hayatta hiçbir şey göründüğü kadar zor da değil. Yeter ki işin içinde dijitalleşme olsun, bilgi ve veri olsun. O zaman kriterler ölçülebilir olur, sorunlar da, başarılar da daha anlaşılır olur.

Daha çok potansiyel müşteri yaratmak ve rakiplerine göre daha çok tercih edilen olmak isteyen işletmelerin sadece mal ve hizmet değil, toplum ve doğa için fayda üretebilmeleri de gerekir. Özellikle kriz zamanlarında paha biçilmez avantajlar sağlayan güven ve itibar, şirket ve kurumların sahip olabilecekleri en güçlü varlıklardır.