About us

YAVUZCANYAZICI & PARTNERS  

Hikâyemiz, 2000 yılında ağırlıklı olarak B2B işletmelerine Bütünleşik Pazarlama İletişimi Hizmetleri sunan PR Aktif Ltd. Şti.'ye dayanıyor. 

PR Aktif'in kuruluşundan bugüne geçen 23 yılda yenilikçi teknolojilerle dönüşümün hızlandığı, dijitalleşmenin yaygınlaştığı, rekabetçi ürün ve hizmetlerin arttığı, pazardaki beklentiler ve tüketici eğilimlerinin değiştiği, rekabetin keskinleştiği bir dönem yaşamaya başladık. 

İş'te bu böylesine hızlanmış bir dönemde, sınırlarını aşıp yeni pazarlara ulaşmak, potansiyel müşteriler yaratmak, rekabet gücünü artırmak isteyen çok sayıda şirketten gelen talep ve ihtiyaçlara daha fazla seyirci kalamadık.

Özellikle kurumsallaşma yolunda kararlı adımlar atan, Yarının Büyük İşletmeleri (YABİ) olacağına inandığımız daha çok şirkete yol göstermek, ışık tutmak, know-how aktarmak, fayda sağlamak amacıyla organize olduk. 

Her biri kendi alanında uzun yıllara dayanan bilgi, birikim ve deneyim sahibi çözüm ortaklarım ile yeni nesil, akıllı çözümler içeren İş ve Pazar Geliştirme Stratejileri modeli oluşturduk.


Ön Görüşme

Hizmet almak isteyen işletmelerle online ortamda bir ön görüşme yaparak başlıyoruz. İş hedeflerini ve ihtiyaç duydukları konuları öğreniyoruz. İncelemeleri için iş modeli önerimizi gönderiyoruz. Uygun bulurlarsa bütçe teklifimizi onaylarına sunuyoruz. Onay geldikten sonra çalışmaya başlayarak iş programını hazırlıyoruz.

Hazırlık

İş programında önce işletmenin yapısı ve kapasitesi ile belirttikleri iş hedeflerini gerçekleştirmeye ne kadar hazır olduklarını değerlendiriyoruz. Gerçek ihtiyaçlarını ve geliştirilmesi gereken yönlerini birlikte tespit ediyoruz.

Uygulama

Hazırlık aşamasında şirketleri yeterince tanıma fırsatı bulduğumuzdan işletme yapısına özel, öncelikli yöntem ve araçları yine birlikte belirliyoruz. Sonrasında hedef pazarlara ulaşmak ve potansiyel müşteriler yaratmak üzere çalışmalara başlıyoruz.

Bu iş modelinde, her işletmeye özel olarak hazırlanan çalışma programı kapsamında, karşılıklı görüş alış verişi şeklinde geçen her aşama etkileşimli, şeffaf ve onay alınarak devam ediyor.


Önceden belirlediğimiz Ölçümleme Göstergeleri çerçevesinde her aşamadaki uygulama sonuçları hakkında düzenli rapor sunuyor ve birlikte değerlendirerek ilerliyoruz.


İş birliğimiz süresince şirketlerin sahip olduğu deneyimler ile kendi deneyimlerimizi ortak bir deneyime dönüştürüyoruz. Böylelikle şirketlerle tek ses, tek ekip gibi çalışıyor, her aşamayı tam bir görüş ve iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. 


Her iki tarafın ortak akıl ve deneyimlerini birleştirmelerini Hedef Pazarlara ve Potansiyel Müşterilere ulaşmanın en akılcı yolu olarak görüyoruz.

person holding pencil near laptop computer

Misyonumuz


It is our reason of existence to shed light and guide the Big Businesses of Tomorrow who want to maintain their presence in the Turkish market, to be long-lasting and to advance on the path of institutionalization..


We accept it as our responsibility to guide businesses and organizations with our knowledge, know-how and experience, to provide services at international standards, to equip them with modern technologies, to increase their competitiveness on a global scale and to increase their market targets.


With its geographical strategic location, natural underground and aboveground resources, historical and cultural richness, dynamic young population, and companies and organizations that have adopted the Western way of doing business, we see it as our duty to support businesses that will add value to Turkey, the quality of life of society and the economy.


Vizyonumuz


As a smart and agile organization in line with the rapidly transforming era, we will continue to invest in our digitalization process and develop new business models.


We will continue to transfer the new knowledge, know-how and experience we have gained at every stage of our future-oriented development process to companies that want to grow. We will be a pioneering organization in increasing their competitiveness by enabling more businesses to benefit from our services.  


In an era where everything is digitized on a global scale, objects talk to each other, and algorithms set standards in all business processes, we will save businesses from routine and time-consuming tasks that are repeated every day. In this way, we will be a leading team that guides company managements to focus on their core activities and priority issues, design more innovative products and services, develop their businesses, increase their market share and grow healthily.

man standing in front of group of men
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">merdivenlerin yanında duran kişi</font></font>

Kurumsal Değerlerimizİş hayatında birlikte çalıştığımız profesyoneller ve işletme yöneticilerine ne düşündüğümüzü ve ne önerdiğimizi daima kendi içimizde sorgularız. Onlar için yaptıklarımızın etki, maliyet ve kazanç olarak ne kadar gerçekçi ve ne kadar faydalı olduğunu ölçümlemek temel ilkelerimizdendir.


Müşterilerimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve ekosistemimiz içinde iş, ilişki ve iletişim içinde olduğumuz tüm kesimlere karşı sergilediğimiz Dürüst, Tutarlı, Kararlı ve Dengeli duruşumuzu her koşulda sürdürmeyi tüm ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ ile birlikte değişmez ilke olarak kabul ederiz. 


While presenting our knowledge, know-how and experience to the benefit of our customers, we do not see any superiority in ourselves in any subject, we take care to create new and common experiences. We always take care to protect the private and confidential information we obtain from our customers during our cooperation.


We consider it among our duties and responsibilities to offer solutions and projects that will add value not only to the customers we do business with, but also to the region where they are located, the sectors they are involved in, the organizations they are members of and the national economy. 


We think globally and respect universal and local values. We are the defender of Human Rights, but we are also aware of our Duties of Humanity. With this awareness, we take into account Sustainable Development Goals, Carbon Footprint, Climate Change issues in our way of doing business, and we pay special attention to the balance between human communities and the natural environment and pay special attention to their protection. 

Cozum Ortaklarimiz