Kurumsal Check-Up


Potansiyelinizi Keşfedin!
CHECK-UP hizmetlerimizle tanışın,
Kurumsal kaslarınızı güçlendirin!TEKLİF ALIN

Bu bölümdeki hizmetlerimiz, işletmelerin mevcut veya yeni ürünleri ile yeni pazarlar ve potansiyel müşteri yaratma çalışmalarına başlamadan önce mevcut durumlarını anlamak için yapılan hazırlık dönemini kapsar.

Kurumsal CHECK-UP Hizmetleri sayesinde işletmelerin teknolojik alt yapılarından insan kaynaklarına, ihracat hedeflerinden finansal araçlara, o güne değin izledikleri pazarlama, tanıtım, satış ve kanal yönetimlerine kadar tüm uygulama ve yönetim süreçlerinde ne durumda oldukları şirket yöneticileri ve uzmanlarımızla birlikte yapılan sistemli çalışmalarla tespit edilir ve raporlanır. Raporda iyileştirme ve geliştirme alanları belirlenir. 

KURUMSAL CHECK-UP kapsamında yararlanabileceğiniz hizmetlerimizden bazıları; 

Derinlemesine Görüşmeler

SWOT Analizi

Müşteri Analizi

Eğitimler

Workshoplar

Pazar Analizi​

Rakip Analizi

Mentorluk