Kurumsal İletişim Danışmanlığı


Başarılı kurumsal bir hikâyeniz yoksa kimsenin sizi dinlemesini beklemeyin!
KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI hizmetlerimizden yararlanın,
Hedeflediğiniz müşteriler ve kamuoyu nezdinde kabul ve saygınlık görün!TEKLİF ALIN

Başarılı şirketler, oluştura geldikleri ekosistemi ile sürekli ve planlı bir etkileşim halinde olurlar. Bu nedenle iş, ilişki ve iletişim kurma biçimleri de önceden belirlenmiş bir stratejiye dayanmak zorundadır. Kurumsal iletişim stratejisi daha güçlü bir marka oluşturmanın en önemli yollarından biridir.

İşletme ve Organizasyonlar için olmazsa olmaz öneme sahip Kurumsal Algı, Güven ve İtibar, düne göre bugün tüketiciler ve ilgili kamuoyu grupları nezdinde giderek daha da dikkatle takip edilen, işletmelerin ürün veya hizmetlerini tercih etme nedenlerini oluşturan göstergelerdir. 

Aslında işletmeler de tıpkı insanlar gibi bir olumlu bir karaktere sahip olmak zorundadırlar. İyi eğitimli, kültürlü, vizyon sahibi, değişen ve dönüşen çağa uyabilen, düzgün görünümlü, yerinde ve zamanında konuşmasını bilen, yaşadıkları toplumun değerlerine saygılı ve nezaketli, doğaya, çevresine zarar vermeyen, gerektiğinde yardım elini uzatmaktan çekinmeyen, gelecek vadeden kişi ve kuruluşları destekleyen işletmeler olumlu karşılanırlar. 

Her işletmenin varlık nedenini oluşturan ve başarılı faaliyetleri ile oluşan kurumsal öyküleri olmalı. Çünkü stratejiler bu öykülere dayanarak oluşturulur. İlgili hedef kitle ve kamuoyu gruplarına çok çeşitli yöntem ve araçlarla mesajlar halinde aktarılır ki, şirket ve markaların kabul ve itibar görmesi de, tercih edilmesi de ancak bu tür bilinçli, planlı çalışmalarla sağlanır.

KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI kapsamında yararlanabileceğiniz hizmetlerimizden bazıları;

Kurumsal İletişim Stratejileri​

Stratejik Planlama

Kültür ve Etik İlkeler

Kurum İçi ve Dışı İletişim

  Sosyal Medya Yönetimi

  Geleneksel Medya İlişkileri​

Reklam ve Yaratıcı İşler

Halkla İlişkiler​ 

Sponsorluk Politikası​ 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk KSS Projeleri​ 

Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi 

İçerik Üretimi ve Yönetimi