Mentorluk Hizmetleri


Yeni bir karar alırken "En doğrusu hangisi?" diye              düşünerek zaman kaybetmeyin!
MENTORLUK Hizmetlerimizden yararlanın,
Farklı bakış açıları kazanarak                                                  gelecek beklentilerinizi yönetin!TEKLİF ALIN

İş hayatında hemen her ölçekten yerli ve yabancı şirket ve sektör örgütleri ile çalışırken edindiğimiz 30 yılı aşkın bilgi, birikim ve deneyimlerimizi fayda odaklı bir yaklaşımla sunmak bizler için oldukça motive edici bir süreç.

İşletmelerin Yönetim Kurulu ve/veya Yöneticilerinin kritik karar alma süreçlerinde, iş birliği yapıyor, sahip olduğumuz deneyimlerden yararlandırıyor, farklı bakış açıları sunuyor, yol gösteriyor, kaynaklarını etkili, verimli ve hedeflere uygun kullanılmasını sağlıyoruz. 

İşletmelerin Inovatif veya mevcut ürün ve hizmetlerde İyileştirilmesi, Geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili kritik karar süreçlerinin verimli ve etkili ilerlemesine destek oluyoruz. 

Pazarlama ya da satış gibi farklı konulardaki şirket politikalarının, hedeflerinin, iş stratejilerinin veya yönetim kademesindeki profesyonellerin hem kariyerleri hem de kendilerini gerçekleştirmek istediği konularda, sahip olduğumuz bilgi, birikim, deneyim ve örneklere dayanarak doğru sorular yöneltiyor, somut ve ölçülebilir tavsiyelerde bulunuyoruz. 

MENTORLUK hizmetleri kapsamında yararlanabileceğiniz hizmet konularımızdan bazıları; 

Yönetim Kurulu Mentorluğu

Yönetici Mentorluğu

Pazarlama Grup Mentorluğu

Satış Grup Mentorluğu

Dijital Dönüşüm ve Süreç Mentorluğu

İletişim Mentorluğu