Yönetim Danışmanlığı


"İşletmemi  daha ne kadar büyütebilirim?" diye düşünmeyin!
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI hizmetlerimizden yararlanın,
rekabet çıtanızı küresel boyuta yükseltin!


TEKLİF ALIN

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında dünyadaki ilk 10 büyük ekonomiden biri olmak gibi bir hedefi var. Özellikle sahip olduğumuz genç iş gücü ve girişimcilik potansiyelini düşündüğümüzde bu gücün sistemli bir şekilde performansa dönüştürülmesi, işletmelerin Organizasyon Yönetimi ve Stratejik Yönetim becerilerinin arttırılarak, günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini öngörüyoruz.

Türkiye hedefine ne kadar yaklaşır bilemeyiz ama küresel ekonomi ve pazarlardaki hızlı dönüşüm sürecinde Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinin özellikle kurumsallaşma yolunda ilerleyen aile işletmelerinde güçlü bir Organizasyon yapısı kurulabilmesi bakımından rekabette işlevsel bir önemli olduğuna inanıyoruz. 

Öte yandan Stratejik Yönetim yaklaşımının ise işletmeyi var eden Yönetim yapısındaki zaafların küresel değişimlere paralel olarak giderilip daha çevik ve dinamik hale getirilmesi için iyileştirilmesi gereken alanların daima olacağına ve sürmesi gerektiğini deneyimlerimizden dolayı biliyoruz. 

Bu nedenlerle istikrarlı büyümek, uzun ömürlü ve çevik olmak, küresel rekabet iddiasını sürdürmek isteyen aile işletmeleri için Organizasyon ve Stratejik Yönetim sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi gibi bu iki önemli yapının oluşturulma sürecinin kurum dışından bizler gibi bağımsız uzmanlar tarafından destek alınarak yönetilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Çünkü, Yönetim Danışmanları multi-disipliner iş yapma kültürüne sahip iş ve yöneticilik deneyimleriyle verilere dayalı, analitik düşünebilen, çözüm odaklı, yenilikçi ve uzgörü sahibi kişilerden oluşmaktadır. 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI hizmetlerimiz kapsamında yararlanabileceğiniz hizmet konularımızdan bazıları;

Liderlik Yönetimi

İK Yönetimi

Risk Yönetimi

Kriz Yönetimi

İnovasyon

İyileştirme

Aile Anayasası

Kurumsal Kültür