Hizmetlerimiz

Categories
Rakip Analizi
19,900.00 ₺ 19,900.00 ₺ 19900.0 TRY
Bir şirketin faaliyet gösterdiği pazarda diğer rakip şirketleri daha detaylı bir şekilde incelemesi ve değerlendirmesi sürecidir. Bu analiz, rekabetçi avantaj elde etmek, stratejik kararlar almak ve pazarlama stratejilerini geliştirmek için önemli bir araçtır. Rakip analizi, şirketlerin güçlü yönlerini vurgulamak, zayıf yönlerini geliştirmek ve pazardaki fırsatları değerlendirmek için kullanılır.
Pazar Analizi
19,900.00 ₺ 19,900.00 ₺ 19900.0 TRY
Bir şirketin faaliyet gösterdiği pazarda yer alan müşteri ihtiyaçlarını, rakipleri, potansiyel müşteri segmentlerini ve pazar trendlerini inceleyerek stratejik kararlar almasına yardımcı olan bir süreçtir. Pazar analizi, şirketlerin pazardaki fırsatları değerlendirmesine, müşteri gereksinimlerini anlamasına ve rekabet avantajı elde etmesine katkı sağlar. Pazar analizi, şirketlerin pazardaki yerini ve gelecekteki stratejilerini belirlemek için önemli bir araçtır.
Paydaşlarla İlişki ve İletişim Analizi
14,900.00 ₺ 14,900.00 ₺ 14900.0 TRY
Bir şirketin paydaşlarıyla olan ilişkilerini ve iletişimini değerlendirmek ve analiz etmek için yapılan bir süreçtir.
Bu analiz, şirketin iç ve dış paydaşları arasındaki etkileşimleri, iletişim kanallarını, iletişim tarzını, paydaşların beklentilerini ve şirketin paydaşlarla ilişkilerini nasıl yönettiğini anlamak için kullanılır.
Bu analiz sayesinde şirket, paydaşlarıyla olan etkileşimini daha iyi anlayabilir ve ilişkilerini güçlendirecek stratejiler geliştirebilir.
Her şirketin iç ve dış paydaşları farklılık gösterebilir ve öncelikleri değişebilir. Şirketin stratejilerini ve faaliyetlerini, bu paydaşlarla ilişkilerini göz önünde bulundurarak yönetmesi önemlidir.
Marka Algı Analizi
19,900.00 ₺ 19,900.00 ₺ 19900.0 TRY
Bir markalı ürün ya da hizmetin hedef kitlesi tarafından nasıl algılandığını, ne tür duygular ve düşüncelerle ilişkilendirildiğini belirlemeye yönelik bir araştırma ve analiz yöntemidir.
Markanın hedef kitlesinde nasıl bir imaj oluşturduğunu ve hangi duyguları tetiklediğini anlamak amacıyla kullanılır.
Liderler için İtibar Analizi
19,900.00 ₺ 19,900.00 ₺ 19900.0 TRY
Şirket liderlerinin, yöneticilerin veya üst düzey yöneticilerin kamusal algısını ve itibarını değerlendirmek için yapılan bir analiz sürecidir. Bu analiz, liderlerin halk veya ilgili kamuoyu grupları nezdindeki imajını, popülaritesini, güvenilirliğini ve itibarını ölçmeyi amaçlar.
Kurumsal İçi Algı ve İtibar Analizi
19,900.00 ₺ 19,900.00 ₺ 19900.0 TRY
Bir kurumun çalışanları ve iç paydaşları arasındaki algı ve itibarın ölçülmesi ve analiz edilmesidir. Bu analiz kurum içindeki çalışanların kuruma, yöneticilere ve iş ortamına yönelik tutumlarını ve algılarını belirlemek için kullanılır.
Bir şirketin iç paydaşları, şirketin faaliyetlerine doğrudan etki eden ve şirketin başarısı için önemli olan çeşitli gruplardan oluşur. Şirketin başarısı, bu paydaşlar arasındaki iş birliği ve uyumlu çalışma ile sağlanır.
Faaliyet alanı, yapısı ve ölçek büyüklüğüne göre değişiklikler gösterse de örneğin bir şirketin iç paydaşları: çalışanlar, yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, hissedarlar ve sahipleri, tedarikçiler, iş ortakları ve taşeronlar, sendikalar ve çalışan temsilcileri, Ar-Ge ekipleri olarak tanımlanabilir.
Siz de şirketinizin faaliyet alanına ve yapısına göre önce iç paydaşlarınızı tanımlayarak analiz çalışmasına başlamanızda yarar var.
Kurumsal Rekabet Analizi
19,900.00 ₺ 19,900.00 ₺ 19900.0 TRY
Bir işletmenin rekabet ettiği sektördeki diğer firmaları ve rekabetçi unsurları incelemek ve anlamak için yapılan süreçtir.
Rekabetçi unsurlar, bir işletmenin faaliyet gösterdiği pazarda diğer rakip şirketlerle rekabet ettiği ve işletmenin performansını etkileyebilecek faktörlerdir. Bu unsurlar, işletmenin pazar payı, karlılık, müşteri memnuniyeti ve başarı düzeyini belirleyen önemli etmenlerdir.
Kurumsal Algı Analizi
19,900.00 ₺ 19,900.00 ₺ 19900.0 TRY
KURUMSAL ALGI ANALİZİNİN ŞİRKETLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR
Kurumsal Algı Analizi şirketlere, markalara ve kuruluşlara hedef kitlelerinin gözünde nasıl algılandıklarını anlama imkânı verir. Böylelikle tespit edilen algılara göre yeni bir strateji belirleme, geliştirme ve daha önceki olanları saptama ve iyileştirilmesi gereken faaliyet alanları için şirketlere anlamlı ve değerli bilgiler sağlar.
ANALİZDEN ÖNCE KENDİ İÇİNİZDE SORMANIZ GEREKEN SORULAR
Kurumsal Algı Analizi'ne başlamadan önce kendi içinizde sorgulamanız gereken bazı önemli sorular, analizin başarıyla yapılması konusunda kararlılığınızı gösterecektir.
Bu sorulara verilen yanıtlar ise şirketin Kurumsal Algı Analizi'ne başlamaya hazır olup olmadığını belirlemesine yardımcı olacak ve bu süreci daha verimli ve etkili hale getirebilecektir.
1) Kuruluşunuzun şu anki algısı nedir? Şirketinizle hedef kitleniz arasında mevcut marka veya kurumsal algısının ne olduğunu anlamak önemlidir. Bu, müşteri geri bildirimlerinden, sosyal medyada marka hakkında yapılan konuşmalardan ve şirketle ilgili haberlerden elde edilebilir.

2) Hedeflediğiniz algı nedir? Şirketinizin kendisini nasıl algılatmak istediği, hedef kitleniz için ne anlama geldiği ve kurumunuzun neyi temsil ettiği açık olmalıdır. Bu şirketinizin misyonu, vizyonu ve değerleriyle tutarlı olmalıdır. Yani, siz bir ortamda yokken, şirketiniz hakkında ne düşünülmesini ve ne denmesini isterdiniz?

3) Hangi paydaşlar kurumsal algınızı etkiler? Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve basın dahil olmak üzere hangi paydaşların şirketinizin algısını etkilediğini düşünüyorsunuz.
Hedef Kitle Analizi (Sektör)
19,900.00 ₺ 19,900.00 ₺ 19900.0 TRY
Hedef Kitle Analizi, her şirketin faaliyet alanı, bulunduğu Pazar ve rakiplerine göre farklılıklar gösterebilir.
Hedef kitle analizi, bir işletmenin hedeflediği pazar segmentlerini belirlemek ve bu segmentlerin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak amacıyla yapılan araştırmadır.
Şirketler için hedef kitle analizi, farklı stratejilerin ve taktiklerin belirlenmesine yardımcı olur.