Yerel Yönetimler Danışmanlığı


Sahip olduğunuz paha biçilmez kaynakların farkına varın!
YEREL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI hizmetlerimizden yararlanın,
Sosyal Kalkınma ve Gelişmişlik Endeksinizi en az üç buçuk kat artırın!TEKLİF ALIN

Bir insanın doğumundan ölümüne dek toplumla her an iç içe yaşayan Yerel Yönetimleri önemsiyoruz. Çünkü bulundukları yerin yer altı ve yer üstü kaynaklarına, kültür ve tabiat varlıklarına, nesilden nesle aktarılarak süregelen gelenek ve göreneklerine, yılların çabasıyla öğrenilmiş ve kabul görmüş değerlerine sahip çıkabilme bilinciyle hareket etmeleri gerektiğine inanıyoruz.
Bulundukları beldede en küçük toplulukları dahi göz ardı etmeden herkesi kapsayan, ortak menfaatleri için çalışan Yerel Yönetimlerin halkın yaşam kalitesini yükselten, yenilikçi, özgün yapılar olması gerektiğinin bilincindeyiz. 
Yakından tanıdığımız, birlikte çalıştığımız ve sahadan edindiğimiz deneyimler gösteriyor ki, yaşadığımız 21. yüzyılın hızla değişen ve dönüşen koşullarına uygun ortamlar oluşturduklarında Yerel Yönetimlerin dünyanın farklı kültürlerine sahip insanlar için de cezbedici olabilirler. Tematik ve özgün etkinlik ve projeler tasarlayıp hayata geçirmeye başladıklarında, hayatın soyut ve somut değerleri üzerinden dönen ekonominin çarklarını da çeviren güçlü organizasyonlar olabildiklerine tanık oluyoruz.
Yerel Yönetimlerin önemini vurgulamak için tarif ettiğimiz bu stratejik ve işlevsel konumları, kendi yöreleri ve çevrelerindeki yöreler kadar hem ülkeleri hem de dünyanın farklı yöreleri için katma değer üretmek demektir. Bu da ekonomideki önemlerinin ve rollerinin göstergelerinden biridir.

YEREL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI kapsamında belediyelerin yararlanabileceği hizmetlerimizden bazıları;

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Sosyal Proje Üretim ve Yönetimi

  Dijitalleşme ve Süreç Yönetimi

Yakınsama ve Paydaşlık Yönetimi 

Turizm ve Destinasyon Geliştirme 

Gastro Diplomasi Yönetimi 

Sosyal Pazarlama Yönetimi 

Proje Tasarım ve Yönetimi 

Medya ve Sosyal Medya Yönetimi

Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi

Eğitim ve Mentorluk Hizmetleri

Sürdürülebilirlik Politikaları

Hibe ve Fon Yönetimi

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler

Yatırımcı İlişkileri ve Yönetimi 

Olağanüstü Hal ve Kriz Yönetimi